FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मर्मत, सम्भार तथा संरक्षण आवेदन फारम ७७/७८ 04/21/2021 - 15:44 PDF icon मर्मत आदेश.pdf
विदाको निवेदन ७५/७६ 01/26/2020 - 14:42 PDF icon विदाको निवेदन.pdf
करारको लागि दरखास्त फारम ७५/७६ 01/26/2020 - 14:41 PDF icon करारको लागि दरखास्त फारम.pdf
सवारी साधन र मेसिन प्रयोगको लगबुक ७५/७६ 01/26/2020 - 14:40 PDF icon सवारी साधन र मेसिन प्रयोगको लगबुक (2).pdf
भ्रमण आदेश ७५/७६ 01/26/2020 - 14:39 PDF icon भ्रमण आदेश.pdf
दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिल ७५/७६ 01/26/2020 - 14:38 PDF icon दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिल.pdf
अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय पत्र पाउँ । ७५/७६ 01/26/2020 - 14:20 PDF icon अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय पत्र पाउँ ।.pdf
सुचना पाटीको नमुना ७५/७६ 01/26/2020 - 14:17 PDF icon सुचना पाटीको नमुना.pdf
आयोजना सार्वजनिक लेखा पर‍ीक्षण फारम ७५/७६ 01/26/2020 - 14:16 PDF icon आयोजना सार्वजनिक लेखा पर‍ीक्षण फारम.pdf
पुर्व निर्मित भवन अभिलेखीकरण सम्बन्धमा । ७५/७६ 01/26/2020 - 14:14 PDF icon पुर्व निर्मित भवन अभिलेखीकरण सम्बन्धमा ।.pdf

Pages