FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ विकास कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि– २०७६ ७५/७६ 09/02/2020 - 14:05 PDF icon गाउँ विकास कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि– २०७६.pdf
जलजला गाउँपालिका करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/02/2020 - 13:32 PDF icon जलजला गाउँपालिका करारमा नगर प्रहरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि २०७७.pdf
जलजला गाउँपालिका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/02/2020 - 13:31 PDF icon जलजला गाउँपालिका संक्षिप्त वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
जलजला गाँउपालिकाको एम्वुलेन्स संचालन सम्वन्धी कार्यविधी, २०७६ ७६/७७ 09/02/2020 - 13:28 PDF icon जलजला गाँउपालिकाको एम्वुलेन्स संचालन सम्वन्धी कार्यविधी, २०७६.pdf
जलजला गाउँपालिका मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधी, २०७६ ७६/७७ 09/02/2020 - 13:27 PDF icon जलजला गाउँपालिका मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधी, २०७६.pdf
जलजला गाँउपालिका स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 09/02/2020 - 13:25 PDF icon जलजला गाँउपालिका स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५.pdf
व्यापारिक फर्मको कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/02/2020 - 13:21 PDF icon जलजला गाउँपालिका व्यापारिक फर्मको कार्यविधि २०७५.pdf
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/02/2020 - 13:20 PDF icon एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
जलजला गाँउपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 09/02/2020 - 13:18 PDF icon जलजला गाँउपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६.pdf
जलजला गाँउपालिका ऊर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 09/02/2020 - 13:17 PDF icon जलजला गाँउपालिका ऊर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६.pdf

Pages