FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Electronic Bids!!

८०/८१ 10/09/2023 - 11:20

Invitation for Electronic Bids!!

८०/८१ 10/09/2023 - 11:19

औषधीको मूल्यसूची उपलब्ध गराउने वारे सूचनाः

८०/८१ 08/28/2023 - 13:58 PDF icon कोटेशन स्वास्थ्य 2080.pdf

गाडि भाडामा लिने सम्बन्धी कोटेशन मागको सूचनाः

७९/८० 04/04/2023 - 13:24

औषधी खरिद सम्वन्धी आसयको सूचना

७९/८० 04/03/2023 - 14:43

जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रीको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचनाः

७९/८० 03/21/2023 - 13:36

आसयको सूचना

७९/८० 03/21/2023 - 13:24 PDF icon बालुवा आसयको सूचना 12.7.pdf

जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रिको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७९/८० 03/05/2023 - 16:48 PDF icon जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रिको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना.pdf

लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना

७९/८० 02/17/2023 - 13:55

खरिद कारवाही रद्ध गरिएको सूचना

७९/८० 11/24/2022 - 12:25

Pages