FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.ब. २०७८/७९ को माघ २५ सम्मको आन्तरिक आम्दानी ७८/७९ माघ आय 02/08/2022 - 17:04 PDF icon aamdani.pdf
आ.ब. २०७८/७९ को माघ २५ सम्मको पुजिगत तर्फको आय ब्यय ७८/७९ माघ व्यय 02/08/2022 - 17:00 PDF icon pujigat.pdf
आ.ब. २०७८/७९ को माघ २५ सम्मको चालु तर्फको आय ब्यय ७८/७९ माघ व्यय 02/08/2022 - 16:58 PDF icon chalu.pdf
जलजला गाउँपालिकाको आ.ब २०७७/७८ को आय ब्यय ७७/७८ असार व्यय 07/26/2021 - 10:52 PDF icon SuTRA__.pdf
आ.ब. २०७७।७८ को तेस्रो त्रैमासिकसम्मको आय-व्यय बिबरण । ७७/७८ बैसाख आय 04/15/2021 - 15:40 PDF icon SuTRA 77.12.pdf
आ.ब. २०७७।७८ को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको आय-व्यय बिबरण । ७७/७८ पुस आय 01/07/2021 - 14:04 PDF icon आय ब्यय विवरण २०७७ पुष सम्म.pdf
जलजला गाउँपालिकाको आ.व. २०७६-७७ को आय व्यय बिबरण ७६/७७ असार आय 08/21/2020 - 13:44 PDF icon आय व्यय २०७६-७७.pdf
COVID-19 आम्दानी तथा खर्च बिबरण ७६/७७ असार व्यय 08/21/2020 - 12:26 PDF icon covid-19 बिबरण.pdf
२०७७ असार १५ सम्मको आय व्यय बिबरण ७६/७७ असार व्यय 07/02/2020 - 11:39 PDF icon आय व्यय असार.pdf
आ.व. २०७६/७७ माघसम्मको आय व्ययको बिबरण ७६/७७ माघ आय 02/11/2020 - 15:23 PDF icon फाडवारी.pdf