FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरिएको वारे।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ बमोजिम यस जलजला गाउँपालिकाद्धारा गत आ.व. २०७९/८० मा सम्पादन गरेका कार्यहरुको तोकिएका सूचनको आधारमा गरिएको स्वमूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण पश्चात प्राप्त नतिजा सार्वजनिक गरिएको।

Pages