FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने / स्पष्टिकरण पेश गर्ने सम्वन्धी निर्वाचन आयोगको सूचना

निर्वाचन खर्चको विवरण समयमै पेश गरेका उम्मेद्वारहरुले विवरण सार्वजनिक गर्ने र पेश नगरेका उम्मेद्वारले स्पष्टिकरण पेश गर्ने सम्वन्धी निर्वाचन आयोगको सूचना सम्बन्धित सवैको जानाकारीका लागि प्रकाशन गरिएको।

Pages